Bugün: 24.05.2024

Limitsiz

Anasayfa / Hosting Paketleri
 

Limitsiz

Kalfalık Belgesi :
1) Mesleki Eğitim Merkezlerinde meslek dallarının eğitim süresi boyunca haftada bir gün öğrenim gördükten sonra girecekleri kalfalık sınavlarında başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” alabilirler. (Kanun maddesi :16)

2) 19 yaşından gün almış olanlar ise Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılacak yoğunlaştırılmış eğitime tabi tutulduktan sonra girecekleri kalfalık sınavlarında başarılı olmaları halinde “Kalfalık Belgesi” alabilirler.

3) Mesleğin Kanun kapsamına alındığı tarihte 18 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olanlar Bakanlıkça ilan edilecek tarihlerde Mesleki Eğitim Merkezlerine başvuruda bulunmaları halinde doğrudan kalfalık sınavlarına katılabilir ve bu sınavlarda başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” alabilirler. (Kanun maddesi: Geçici 1a/1).
(Not: Bu başvuru ancak af çıktığı zaman yapılır.)

Başvuru Şartları:
a) Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarihte 19 yaşından gün almış olmak.
b) Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarihten önce o işte çalıştığını Ek II formu ile belgelendirmek.

DIŞARIDAN MÜRACAATLAR
DENKLİK :
Denklik yaptırabilmek için adayın bazı şartları yerine getirmiş olası gerekir. Bu şartların detaylarlarını aşağıda ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.

1-İLKOKUL MEZUNLARI:
İlkokul mezunu adaylar,mesleğin ilde kapsama alındığı tarihte (Bak) 18 yaşını doldurup, 19 yaşından gün almış ise doğum tarihlerinin üzerine 14 yaş ekledikten sonra,bulunan tarihten itibaren 06.01.1998 tarihine kadar olan süreyi sigortasız olarak, çalıştıkları işyerinden belgelendirebilirler. 06.01.1998 tarihinden sonraki hizmetlerini ise sigortalı (Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Alacakları Belge) olarak EKIII belgesi ile belgelendirmek zorundadır. mesleğin ilde kapsama alındığı tarihte 18 yaşını doldurmayan adaylar ise doğum tarihlerinin üzerine 18 yaş ekledikten sonra, bulunan tarihten itibaren 06.01.1998 tarihine kadar olan süreyi sigortasız olarak, çalıştıkları işyerinden belgelendirebilirler. 06.01.1998 tarihinden sonraki hizmetlerini ise sigortalı (Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Alacakları Belge) olarak EKIII belgesi ile belgelendirmek zorundadır. İstenen toplam süre ise adayın mesleğinin, çıraklık dönemi süresinin (Bakınız Öğrenim süreleri sayfası) 2 (İki) katının üzerine 5 (Beş) yıl eklenerek hesaplanır. Bu süreyi dolduranlar kalfalık sınavına müracaat edip; kalfalık sınavını başarıp, Kalfalık Belgesini alanlar, DENKLİK belgesi ile USTALIK sınavlarına müracaatta bulunabilirler.

DENKLİK ÇALIŞMA SÜRELERİ:
Geçici Maddeye Göre Kalfalık Belgesi alan Lise ve daha üst düzeydeki genel eğitimden sonra başvuranlar:
a)Çıraklık eğitim süresi 1 yıl olan mesleklerde çalışanlar 6 yıl,
b)Çıraklık eğitim süresi 1,5 yıl olan mesleklerde çalışanlar 6,5 yıl,
c)Çıraklık eğitim süresi 2 yıl olan mesleklerde çalışanlar 7 yıl,
Hizmet belgelendirmesi istenecektir.
Genel Lise, Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Programlarından mezun olanlar ile daha üst düzeyde eğitim görenlerden mesleği dışında bir alanda kalfalık sınavına katılmak isteyenler (yönetmelik 242.Madde)

LİSE MEZUNLARI:
2 yıllık meslekler için kalfalık ve ustalık hizmet süresi: 8 yıl (sigortalı veya sigortasız) çalışma belgelendirilecek,
3 yıllık meslekler için kalfalık ve ustalık hizmet süresi: 9.5 yıl (sigortalı veya sigortasız) çalışma belgelendirilecek.

ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNLARI:
2 yıllık meslekler için kalfalık ve ustalık hizmet süresi: 7 yıl (sigortalı veya sigortasız) çalışma belgelendirilecek,
3 yıllık meslekler için kalfalık ve ustalık hizmet süresi: 8 yıl (sigortalı veya sigortasız) çalışma belgelendirilecek.

DENKLİK BELGESİ İLE KALFALIK SINAVINDA İSTENEN EVRAKLAR:
a-Dilekçe
b-Diplomanın aslı fotokopisi
c-Nüfus cüzdanı fotokopisi
d-Denklik belgesinin aslı ve fotokopisi (Müracaatta kalfalık için denklik belgesinin yalnızca fotokopisi verilecek)
d-5 adet kravatlı fotoğraf

DENKLİK BELGESİ İLE USTALIK SINAVINDA İSTENEN EVRAKLAR:
a-Dilekçe
b-Diplomanın aslı fotokopisi
c-Nüfus cüzdanı fotokopisi
d-Denklik belgesinin aslı
d-5 adet kravatlı fotoğraf
Ortaokul ve daha üst düzeydeki adaylar ise:
06.01.1998 tarihine kadar olan süreyi sigortasız olarak,çalıştıkları işyerinden belgelendirebilirler.06.01.1998 tarihinden sonraki hizmetlerini ise sigortalı (Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Alacakları Belge) olarak EKIII belgesi ile belgelendirmek zorundadır.İstenen toplam süre ise adayın mesleğinin,çıraklık dönemi süresinin (Bakınız Öğrenim süreleri sayfası) 2 (İki) katının üzerine 5 (Beş) yıl eklenerek hesaplanır.

DENKLİK BELGESİ İLE KALFALIK SINAVINDA İSTENEN EVRAKLAR:
a-Dilekçe
b-Diplomanın aslı fotokopisi
c-Nüfus cüzdanı fotokopisi
d-Denklik belgesinin aslı ve fotokopisi (Müracaatta kalfalık için denklik belgesinin yalnızca fotokopisi verilecek)
d-5 adet kravatlı fotoğraf

DENKLİK BELGESİ İLE USTALIK SINAVINDA İSTENEN EVRAKLAR:
a-Dilekçe
b-Diplomanın aslı fotokopisi
c-Nüfus cüzdanı fotokopisi
d-Denklik belgesinin aslı
d-5 adet kravatlı fotoğraf

2-MESLEK LİSESİ MEZUNLARI-1:
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 234.Maddesinin a fıkrası:
Mesleki ve Teknik Orta Öğretim programlarından 1985-1986 Öğretim Yılından sonra mezun olanlar doğrudan ustalık sınavlarına girerler.

MÜRACAAT EVRAKLARI:
a-Dilekçe
b-Diplomanın aslı fotokopisi
c-Nüfus cüzdanı fotokopisi
d-5 adet kravatlı fotoğraf

3-MESLEK LİSESİ MEZUNLARI-2:
Mesleki ve Teknik Orta Öğretim programlarından 1985-1986 Öğretim Yılından önce mezun olanlar doğrudan ustalık belgesi verilir.

MÜRACAAT EVRAKLARI:
a-Dilekçe
b-Diplomanın aslı fotokopisi
c-Nüfus cüzdanı fotokopisi
d-5 adet kravatlı fotoğraf

4-TEKNİK LİSE MEZUNLARI:
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 233.Maddesi:
Teknik orta öğretim programları mezunları veya Mesleki ve Teknik Eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, mesleki eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan bağımsız İŞ YERİ AÇMA belgesi verilir.

MÜRACAAT EVRAKLARI:
a-Denklik dilekçesi
b-Diplomanın aslı fotokopisi
c-Nüfus cüzdanı fotokopisi denklik belgesine müracaatta bulunacaklar.

DENKLİK BELGESİ OLANLARIN MÜRACAAT EVRAKLARI:
a-Dilekçe
b-Diplomanın aslı fotokopisi
c-Nüfus cüzdanı fotokopisi
d-3 adet kravatlı fotoğraf

5-MESLEK YÜKSEKOKULU OKULU ÇIKIŞLILAR:
a-Genel lise mezunu olup, meslek yüksekokulu bitirenler:
Mesleği ile ilgili bir yıllık çalıştığını sosyal güvenlik kuruluşlarından belgelendirerek müracaat etmeleri halinde (Ek3) doğrudan İŞ YERİ AÇMA belgesi verilir.

MÜRACAAT EVRAKLARI:
a-Denklik dilekçesi
b-Diplomanın aslı fotokopisi
c-Nüfus cüzdanı fotokopisi denklik belgesine müracaatta bulunacaklar.

DENKLİK BELGESİ OLANLARIN MÜRACAAT EVRAKLARI:
a-Dilekçe
b-Diplomanın aslı fotokopisi
c-Nüfus cüzdanı fotokopisi
d-3 adet kravatlı fotoğraf
b-Meslek Lisesi mezunu olup,aynı bölümde meslek yüksekokulunu bitirenler:
Müracaat etmeleri halinde doğrudan İŞ YERİ AÇMA belgesi verilir.

6-TİCARET LİSESİ MEZUNLARI:
Ticaret meslek lisesi mezunları herhangi bir satış elemanlığı meslek dalında en az bir yıl sosyal güvenlik kuruluşundan hizmet belgelendirdikten sonra,ustalık sınavlarını başarmaları halinde satış elemanlığı meslek alanında USTALIK BELGESİ verilir.

MÜRACAAT EVRAKLARI:
a-Dilekçe
b-Diplomanın aslı fotokopisi
c-Nüfus cüzdanı fotokopisi
d-5 adet kravatlı fotoğraf
e-EkIII formu
f-Sigorta prim tahakkuk cetveli

Ustalık Belgesi :
İş yeri açmak için Ustalık Belgesi gereklidir.

Kalfalık Belgesi Almış Olanlar:

a) Kalfalık belgesini aldığı tarihten itibaren mesleklerinde en az 3 yıl çalışmış ve bakanlıkça açılan Ustalık Eğitim Kurslarını başarılı olarak bitirenler ustalık sınavlarına katılarak başarılı olmaları halinde “Ustalık Belgesi” alabilirler.( Kanun maddesi:28/b)

b) Kalfalık belgesini aldığı tarihten itibaren mesleklerinde en az 5 yıl SSK’lı olarak çalışanlar doğrudan ustalık sınavlarına katılıp başarılı olmaları durumunda “Ustalık Belgesi” alabilirler. (Kanun maddesi: 28/c)

Meslek Lisesi Mezunları

a) 1985-1986 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar meslek lisesinden mezun olanlar mezun oldukları meslek dalında doğrudan “Ustalık Belgesi” alabilirler. (Kanun maddesi: Geçici 1b/2)

b) 1985-1986 Eğitim-Öğretim yılından sonra meslek lisesinden mezun olanlar doğrudan ustalık sınavlarına katılarak sınavlarda başarılı olmaları halinde “Ustalık Belgesi” alabilirler. (Kanun maddesi:29)

15.04.2014 00:00:00 6677 Önceki Sonraki 1 / 4
Choose Theme Options
Predefined Color Skins
BG Patterns